Интегриран менаџмент, процеси и променливи технологии

Axians развива нова генерација на иновативни решенија кои овозможуваат беспрекорни интеграции на бизнис процесите со компонентите вклучени во самите процеси и правилата за управување. Функционира како централна база на податоци од голем број податоци, работни текови, аларми и аналитички извештаи и обезбедува динамичка документација и интеграција на платниот список со цел подобрување на насоката на времето за обработка.

Инспиративни бизнис перформанси

Со импементација на нашето решение ќе ја подобрите функцијата на човечките ресурси која бара мултидимензионален пристап кој вклучува работа на алатки, процеси на управување, работни текови и организација на функцијата на човечки ресурси со нејзините соработници.

Одговорете на предизвиците

Секторите за човечки ресурси се соочуваат со нови предизвици во поддршка на бизнис трансформацијата. Поддршката на новите форми на интеркултурно управување, игра значајна улога во секторите за човечки ресурси.

Секторите за човечки ресурси имаат стратешска улога во обезбедувањето ангажман на вработените и социјалната кохезија. Axians предвидува решенија за предизвиците и ја поттикнува трансформацијата, помагајќи им на секторите за човечки ресурси да одговорат на проблемите околу процедурите на работниот тек, управувањето со перформансите и посветеноста на вработените.

Што вклучува решението на Axians?

 • Зачувување на безбедноста на сите податоци на вашите вработени на едно безбедно место
 • Постапување во согласност со законодавството за вработување
 • Следење на отсуствата и управување со различните празници во земјата
 • Следење на квалификациите, развојот и проценките на луѓето
 • Брза имплементација
 • Комплетно решение

 • Enterprise servers and devices

 • Storage systems

 • Data protection and archiving

 • Business continuity

 • Monitoring, management and automation

 • Private cloud

 • Експерти
 • Сертификации
 • Задоволни корисници