Датацентар и облак инфраструктура

Правилните технолошки системи можат да помогнат во справувањето со непознатото.

Деловната агилност и способноста за брзо реагирање на променливите ситуации се клучни барања за секоја организација денес – без разлика на нивната големина или индустрија. Правилните технолошки системи и обезбедување може да помогнат во справувањето со непознатото. Но, поврзаните трошоци и вештини кои се бараат, заедно со обезбедувањето на постојано почитување на регулаторната усогласеност на локалното и ширум индустријата, може да го направи поставувањето на вистинските мерки голем предизвик.

  • Enterprise servers and devices

  • Storage systems

  • Data protection and archiving

  • Business continuity

  • Monitoring, management and automation

  • Private cloud

  • Експерти
  • Сертификации
  • Задоволни корисници