Специјализираните апликации го поттикнуваат деловниот успех

Поради зголемената дигитализација на процедурите и деловните процеси на компаниите, потребата за деловни апликации драстично се зголемува. Гартнер предвидува дека усвојувањето софтвер ќе се зголемува за 9,6% годишно во следните три години. Важни двигатели се беспрекорната дигитализација, брзината и автоматизацијата. Дополнително, многу сектори како што се јавната администрација, индустријата, енергијата и управувањето со отпад се потпираат на употребата на софтвер во сите области, на пример во општинските мрежи, дигиталните услуги на граѓаните, индустријата 4.0 и вештачката интелигенција. Како резултат на тоа, продуктивноста и оперативната ефикасност на организациите продолжуваат да се зголемуваат. Axians е специјализиран производител и давател на услуги за сопствени деловни апликации

  • Експерти
  • Сертификации
  • Задоволни корисници