ПОИНТЕЛЕГЕНТЕН, ПОМОБИЛЕН, ПОПОВРЗЕН.

Кон одржлив свет

Светот се развива секој ден. VINCI Energies спроведува бројни проекти кои придонесуваат за подобрување на секојдневниот живот и за обликување на светот на утрешниот ден. Пристапот на Axians е усогласен со Групацијата, базиран на Зелена ИТ ревизија и води кон оперативен акционен план.

Axians им доставува еколошки решенија на клиентите

Применетите решенија се во срцето на оперативните активности на клиентите и се дел од нивниот пат кон одржливост. Благодарение на нашето разбирање за потребите на клиентите и нашите различни области на експертиза (вклучувајќи IoT и деловни апликации), Axians може да им помогне на  своите клиенти да заштедат вода во градовите, да ја намалат нивната потрошувачка на гориво и да ја оптимизираат енергетската ефикасност на нивните локации и згради.

Меѓународен пристап на чекори за одржливост

Axians работи на развој на позелена ИКТ понуда. Целта е да се намали влијанието на понудите што ги применуваме. Нашите тимови се вклучени во ремонт на постоечката инфраструктура и дизајнирање поодржливи ИКТ архитектури, искористувајќи ги тековните технолошки трендови кон поголема виртуелизација и софтверизација. Технолошката промена поттикната од иновативните тимови на Axians е олеснета со соработка со нашите партнери кои исто така се посветени на обезбедување на најдобри решенија за перформанси.

VINCI прославува

Светски ден на животната средина

На Светскиот ден на животната средина, тимовите на VINCI се појавија на интернет за да ги споделат акциите и иницијативите што ги презедоа за поддршка на стратегијата за животна средина на Групацијата.

Стратегијата, фокусирана на три области (емисии на стакленички гасови, зачувување на ресурсите преку развој на кружна економија и зачувување на природната средина), конкретно има за цел да постигне 40% намалување на емисиите на CO2 на VINCI до 2030 година во споредба со 2018 година.