Дигитална работна средина

Дигиталната работна средина е клучна компонента на дигиталната трансформација

Овие технологии се цврсто поврзани со деловниот процес на нашите клиенти. Помина времето кога Digital Workspace беше ограничен на физичкиот простор на компанијата во работното време. Сега, бизнисите сакаат нивните вработени да работат заедно, поефикасно, да ги задржат клиентите и да стекнат нови, а исто така да комуницираат со добавувачите преку сите канали достапни во секое време.

Вработените комуницираат и соработуваат на начин кој го немаат искусено претходно.

Со нашето долгогодишно искуство, испорачуваме проекти, поддршка и одржување на технологии за соработка и комуникација, вклучувајќи аудиовизуелни и визио-конференција, унифицирана комуникација и решенија за состаноци од која било големина.

  • Enterprise servers and devices

  • Storage systems

  • Data protection and archiving

  • Business continuity

  • Monitoring, management and automation

  • Private cloud

  • Експерти
  • Сертификации
  • Задоволни корисници