Технологии што го движат човечкиот напредок

АКСИАНС Македонија има златна сертификација што значи дека нашата дигитална експертиза е глобално признаена. CISCO е мултинационален технолошки конгломерат кој развива, произведува и продава мрежен хардвер, телекомуникациска опрема, софтвер и други високо-технолошки услуги и производи. Производите што ги нуди CISCO се: вмрежување, софтвер, IoT, безбедност на центарот за податоци, облак и компјутери.